Houtwerkplaats

In de houtwerkplaats wordt gewerkt met oud, gebruikt hout. Hiervan worden diverse meubels gemaakt, naar eigen ontwerp of naar ontwerp van opdrachtgevers (klanten).

Er wordt een realistische werkvloer nagebootst. Je leert omgaan met collega’s, klanten en je werkmeester (baas). Ook trainen we je in je hoe je veilig om moet gaan met machines en gereedschappen.
Je hoeft het niet in een keer te kunnen. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en voorgedaan. Dit doen we net zo lang totdat je de vaardigheden beheerst en zelf het gevoel krijgt dat het lukt.
We werken samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
En af en toe krijg je de ruimte om naar eigen idee iets te maken van hout.

Stappenplan Houtbewerken

Niet voor iedereen is het mogelijk deel te nemen aan het reguliere beroepsonderwijs. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum SH&M een aangepaste beroepsopleiding: Stappenplan houtbewerken. De deelnemers worden zo intern opgeleid door de eigen docenten en/of praktijkbegeleiders. De lesmethode biedt iedereen een kans. Dus ook jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of mensen die tijdelijk in een instelling verblijven.

Afgestemd op de deelnemers
De lesmethode is bestemd voor mensen zonder vooropleiding of met leerproblemen, MLK- of ZMLK-leerlingen en (ex) psychiatrische patiënten. Maar ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening en Penitentiaire inrichtingen kunnen hun medewerkers een prima opleiding bieden via het Stappenplan houtbewerken. De meeste scholen maken ook gebruik van de examens die SH&M speciaal ontwikkelde voor het vso en de praktijkscholen.

Drie stappen
In het eerste deel van het Stappenplan komt de basis van houtbewerken aan bod. Bij stap twee en drie verdiept de lesstof. In elke stap doen de deelnemers aan de hand van praktische oefeningen de nodige praktijkkennis en -ervaring op. Al doende maken de deelnemers zo ook kennis met het theorieprogramma. Na afronding van alle delen behoort doorstromen naar een reguliere mbo-opleiding (niveau 1, Assistent houtbranche) tot de mogelijkheden.